Վանաձորի առաջին լավ ձյուն - 2012

վերջապես եկավ, փակեց ճանապարհները, գործախափան արեց վանաձորցիներին (յանի շատ մի գործ կար...) ու տներից հանեց :)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.